• Q345R steel
  • 16Mo3 steel
  • A283GradeC steel
  • A516Grade70 steel
  • A572Grade50 steel
  • cortenA steel

Get Price And Support

Mác thép làm bulông cường độ cao? Diễn đàn của các kỹ sư

Sep 09, 2017 · Grade 10.9 (tương đương ASTM490M, Fu~104 kN/cm2). Loại này ít dùng hơn. Các bulong sản sản xuất tại VN thường được sản xuất từ các thép trên hoặc thép có cường độ tương đương. _____ Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép.

Inquiry

007 jindingfstn

Translate this page

广泛用于石油管道,规格涵盖b7,b7m,l7,l7m,a325m,astm490m,buot,b16,stou等。 牙条008 >> 版权所有©2009 宁波金鼎紧固件有限公司 最佳浏览效果分辨率:1024×768 浙ICP备05072207号 甬安

Inquiry

Mác thép làm bulông cường độ cao? Diễn đàn của các kỹ sư

Sep 09, 2017 · Grade 10.9 (tương đương ASTM490M, Fu~104 kN/cm2). Loại này ít dùng hơn. Các bulong sản sản xuất tại VN thường được sản xuất từ các thép trên hoặc thép có cường độ tương đương. _____ Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép.

Inquiry

007 jindingfstn

Translate this page

广泛用于石油管道,规格涵盖b7,b7m,l7,l7m,a325m,astm490m,buot,b16,stou等。 牙条008 >> 版权所有©2009 宁波金鼎紧固件有限公司 最佳浏览效果分辨率:1024×768 浙ICP备05072207号 甬安

Inquiry

大型钢结构厂房中的高强度螺栓施工.pdf jz.docin豆丁建筑

Translate this page

验工作是通过严格的管理程序进行质量控制的,符合国内、外标准和设计 要求的。现场检验依据表明: )试验报告统计数字为冶金部宝钢工程质量监督站钢结构质量检测室出具的检测报告而来的。 )检测标准是astm490m—93;astma563m—93; astmf436m—93。

Inquiry

Mác thép làm bulông cường độ cao? Diễn đàn của các kỹ sư

Sep 09, 2017 · Grade 10.9 (tương đương ASTM490M, Fu~104 kN/cm2). Loại này ít dùng hơn. Các bulong sản sản xuất tại VN thường được sản xuất từ các thép trên hoặc thép có cường độ tương đương. _____ Thiết kế, chế tạo và lắp dựng kết cấu thép.

Inquiry

007 jindingfstn

Translate this page

广泛用于石油管道,规格涵盖b7,b7m,l7,l7m,a325m,astm490m,buot,b16,stou等。 牙条008 >> 版权所有©2009 宁波金鼎紧固件有限公司 最佳浏览效果分辨率:1024×768 浙ICP备05072207号 甬安

Inquiry

大型钢结构厂房中的高强度螺栓施工.pdf jz.docin豆丁建筑

Translate this page

验工作是通过严格的管理程序进行质量控制的,符合国内、外标准和设计 要求的。现场检验依据表明: )试验报告统计数字为冶金部宝钢工程质量监督站钢结构质量检测室出具的检测报告而来的。 )检测标准是astm490m—93;astma563m—93; astmf436m—93。

Inquiry